2 اسب بخار 220 ولت تک فاز در اس اس در سیگما سیایاس معادن الماس