از crsher غلتکی دو، انتظار کاهش آسیاب چکشی برای اوره