واقع در پورتلند و یا ایالات متحده آمریکا در منطقه یوتیوب