واقع در پورتلند، یا منطقه ایالات متحده آمریکا سنگ شکن توزیع کننده