ماسه سنگ خرد شده در Palos شهرکهای رانچو Verdes به حدود